مدرسه دخترانه هوش برتر

مدرسه دخترانه هوش برتر

آدرس : خیابان فرمانداری - کوچه بانک ملی - پژوهشکده قدیم
تلفن: 07153310305

معرفی مدرسه دخترانه هوش برتر

کلاس های مجازی و آنلاین مدرسه غیر انتفایی هوش برتر ( متوسطه اول )
مدرسه هوش برتر با کادری مجرب به منظور ارتقا سطح تحصیلی و تدریس بهتر اقدام به راه اندازی کلاس های مجازی کرده است .
موسس : الهه بالاکتفی

کلاس های آنلاین

 کلاس علوم نهم ب

کلاس علوم نهم ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس ریاضی نهم ب

کلاس ریاضی نهم ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس عربی هشتم

کلاس عربی هشتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پیام های آسمانی هفتم

کلاس پیام های آسمانی هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس عربی هفتم

کلاس عربی هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس علوم نهم الف

کلاس علوم نهم الف

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس قرآن نهم ب

کلاس قرآن نهم ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس ریاضی نهم الف

کلاس ریاضی نهم الف

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زبان انگلیسی نهم ب

کلاس زبان انگلیسی نهم ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس مطالعات نهم الف

کلاس مطالعات نهم الف

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زبان انگلیسی نهم الف

کلاس زبان انگلیسی نهم الف

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس آمادگی دفاعی نهم ب

کلاس آمادگی دفاعی نهم ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس ادبیات هفتم

کلاس ادبیات هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس ریاضی هفتم

کلاس ریاضی هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس عربی نهم ب

کلاس عربی نهم ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال